Kulturális tevékenység

Kulturális tevékenység – rajzversenyek, kiállítások, társulat:

2009. óta az “AZÜMZÜMBÖLCSI” Közhasznú Nonprofit Kft. a következő tevékenységeket folytatja közhasznú tevékenységként:

1. szociális tevékenység, családsegítés – nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – egészség-betegségmegelőzés:

Maga a családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásán, felügyeletén felül különböző programok ingyenes megszervezésével segíti elő a fenti tevékenység megvalósulását:

  • gyermekek egészségének szűrése: fogászati, ortopédiai szűrések
  • képességfejlesztés: logopédiai, mozgáskoordinációs szűrések
2. kulturális tevékenység:
  • havonta és ünnepekhez kapcsolódó rajzversenyek szervezése
  • kétheti rendszerességgel művészeti kulturális kiállításokat szervezünk ingyenes belépési lehetőséggel – főleg játékkiállítást az elmúlt 100 év játékaiból
  • kreatív, hagyományőrző havonként más tevékenységeket bemutató kézműves köröket szervezünk heti rendszerességgel
  • a “Züm-Züm Bölcsi Gyerekei” társulat havonta egyszer mutat be műsorokat, amelyhez a segítséget, mint díszlet, stb a családi napközi tervezi és szervezi meg
  • családi kirándulásokat szervezünk – összekötve a környezetvédelmi tevékenységünkkel – erdővédelmi oktatás keretében
3. környezetvédelmi tevékenység
  •  szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása és oktatása
  •  veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése
4. gyermek és ifjúságvédelmi – hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
  •  rendszeres nem pénzbeni adománygyűjtés a Budapest, VIII. kerületében lévő hajléktalan óvodának és hajléktalanszállónak/melegedőnek, Törökbálinti Thabita Gyermekhospice háznak, Törökbálinti Tüdőgyógyintézetnek

Pontos programlista: intézményen belül található, de érdeklődni lehet telefonon vagy emailen is.
Mindenkit sok szeretettel várunk ingyenes programjainkra!