Kulturális tevékenység

Kulturális tevékenység – rajzversenyek, kiállítások, társulat:

2009. óta az “AZÜMZÜMBÖLCSI” Közhasznú Nonprofit Kft. a következő tevékenységeket folytatja közhasznú tevékenységként:

1. szociális tevékenység, családsegítés – nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – egészség-betegségmegelőzés:

Maga a családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásán, felügyeletén felül különböző programok ingyenes megszervezésével segíti elő a fenti tevékenység megvalósulását:

 • gyermekek egészségének szűrése: fogászati, ortopédiai szűrések
 • képességfejlesztés: logopédiai, mozgáskoordinációs szűrések
2. kulturális tevékenység:
 • havonta és ünnepekhez kapcsolódó rajzversenyek szervezése
 • kétheti rendszerességgel művészeti kulturális kiállításokat szervezünk ingyenes belépési lehetőséggel – főleg játékkiállítást az elmúlt 100 év játékaiból
 • kreatív, hagyományőrző havonként más tevékenységeket bemutató kézműves köröket szervezünk heti rendszerességgel
 • a “Züm-Züm Bölcsi Gyerekei” társulat havonta egyszer mutat be műsorokat, amelyhez a segítséget, mint díszlet, stb a családi napközi tervezi és szervezi meg
 • családi kirándulásokat szervezünk – összekötve a környezetvédelmi tevékenységünkkel – erdővédelmi oktatás keretében
3. környezetvédelmi tevékenység
 •  szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása és oktatása
 •  veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése
4. gyermek és ifjúságvédelmi – hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
 •  rendszeres nem pénzbeni adománygyűjtés a Budapest, VIII. kerületében lévő hajléktalan óvodának és hajléktalanszállónak/melegedőnek, Törökbálinti Thabita Gyermekhospice háznak, Törökbálinti Tüdőgyógyintézetnek

Pontos programlista: intézményen belül található, de érdeklődni lehet telefonon vagy emailen is.
Mindenkit sok szeretettel várunk ingyenes programjainkra!

Családbarát programok, szolgáltatások

Azümzümbölcsi Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alábbi programokat és intézkedéseket 2020 januárjától fokozatosan vezetjük be – az igények és a lehetőségek adta keretek között –, egyúttal a tervezett programok sikerétől függően újabb javaslatok befogadására is készek vagyunk.

 • Az újszülött érkezéséhez kapcsolódó program (babaköszöntés): negyedévente a két negyedévvel korábban született gyerekeket és szüleiket köszönti a bölcsőde. Formális köszöntést követően 1-1 kis csomag/plüssfigura átadása, majd kötetlen beszélgetés, végül fotózás.
 • Jogszabályban meghatározotton túli munkaidő-kedvezmény a munkatársnak: első gyermeknél napi fél óra; második gyermektől heti 2 óra több napra elosztva a gyermek három éves koráig a közvetlen munkahelyi vezető tájékoztatása és egyetértése mellett.
 • Távmunka-lehetőség biztosítása a munkatársnak a gyermeke hét éves koráig: egy gyermeknél havonta egy alkalommal 1 munkanap, több gyermeknél havonta 2 munkanap otthonról végezhető munka, amennyiben
  • a munkaköre, munkaköri feladata lehetővé teszi;
  • aktuális munkaterhelése lehetővé teszi;
  • nyilatkozik arról, hogy az otthoni munkaállomása megfelel az ergonómiai és valamennyi más munkabiztonsági követelménynek;
  • munkairányítási jogú vezetője engedélyezi.
 • Családi programok:  (a legkisebb gyermek három éves koráig) félévente egy alkalommal programot biztosít a család minden tagja részére (pl. közös fotózás, gyermek-, kulturális program, stb.).
 • Szülők számára gyermeknevelési „továbbképzések”, előadások szervezése.
 • „Hozd be a gyereket a munkahelyre!” (irodában játszhatnak, rajzolhatnak stb., amíg a szülő dolgozik).
 • Gyerekfelügyelet szervezése, babysitter-szolgáltatás szervezése.
 • Negyedévente a GYES-en lévő munkatársak „fogadása” (akár gyerekkel).
 • Online belső piactér biztosítása, ahol a dolgozók egymás között felajánlhatják a babaruhákat, játékokat, ha már nem kell, de jó.