Rólunk

Családi bölcsőde - Budapest 11. kerület Züm-Züm Bölcsi

Tudnivalók a Züm-Züm Bölcsiről:

Alapítva: 2009.09.18.

Nevelési program 

Az éves tanmenetet úgy alakítottuk, hogy abban, egyenlő mértékben kapjon helyet a játék, a tanulás, és a különböző alkotói tevékenységek.

Minden területen célunk, hogy a lehető legnagyobb figyelmet tudjuk szentelni a gyerekeknek, s ezért a foglalkozásainkon bontott csoportokban dolgozunk. Így nagyobb az esély az esetleges problémák kiszűrésére és a tehetség gondozásra is. Csoportjaink elnevezései: Züm-Züm, Brum-Brum, Zümi.

Pedagógiai munka hangsúlyos területei

A magyar nyelv használatának,tanításának hangsúlyos területei:

A gyerekek a bölcsődei csoportban a magyar nevelő mellett számos mesével és mondókával ismerkedhetnek meg. Hangsúlyt kap a beszéld javítása, a helyes levegő vétel tanítása, magyar mesék, versek feldolgozása.

Nemzetközi bölcsődét keres gyermekének?

Tekintse meg foglalkozásainkat!

Az angol nyelv használatának, tanításának hangsúlyos területei:

A bölcsődés korú gyerekekkel angolul nevelő gondozó beszél. A nyelvet játékos úton mutatja be, a hétköznapi cselekvéseket versekkel, mondókákkal rögzíti. Sok dallal és mesével ismerkednek a gyerekek, melyek segítségével a szókincsük bővül. A pedagógiai program a Brit ESL programon alapszik, az angol foglalkozásokat is naponta tartjuk.

Montessori pedagógia:

A gyerekek rendszeresen használhatják a fejlesztő eszközöket, melyek segítségével az önállóságra próbáljuk ösztönözni őket. A bölcsődés csoportunkban gondozóink minden nap nagyobb hangsúlyt fektetnek a mindennapi életre való nevelés feladataira és az érzékszervek fejlesztésére.

Mozgás és egyensúlyfejlesztés:

Biztosítjuk a mozgás és egyensúlyfejlesztés megfelelő feltételeit az udvaron és a teremben egyaránt. Játékos, oldott légkörben kedveltetjük meg a mozgást, heti rendszerességgel van mozgás óra, ahol a gyerekek különböző használati eszközök segítségével fejleszthetik önmagukat. Nagy szerepet játszik a zenére mozgás, a ritmuskészség fejlesztése.

Természet-ismeret:

Ismerkedés a környezetünkkel. Évszakoknak megfelelően beszélünk az állatokról, növényekről és tulajdonságaikról. Hangsúlyos szerepet kap a környezet védelem, hogy hogyan óvjuk környezetünket. Kiskertünk rendben tartása, ültetési öntözési feladatok végrehajtása.

Kreatív foglalkozások:

Teret engedünk a gyerekek fantáziájának. Lehetőség szerint sokat festünk és gyurmázunk, vágunk, tépünk és ragasztunk. Általuk készített munkákkal díszítjük a környezetünket, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek egymás munkáival és büszkén mutogathassák azokat hozzátartozójuknak.

A családi bölcsőde küldetése, missziója, missziós nyilatkozata

A családi bölcsőde azért jött létre, mert Budapest XI. kerületében és a hozzá közeli agglomerációban (Törökbálint, Budaörs, Biatorbágy) nem elegendő a bölcsődei férőhelyek száma. Családi bölcsődénk szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, a családi bölcsődénk pedig együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet. Ezért a Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde 1-3,5 éves korú gyermekek részére nyújt elsődlegesen napközbeni ellátást. A gyermekek gondozását megfelelő képzettséggel rendelkező bölcsőde vezetők végzik.

A Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde bemutatása

A Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde Budapest XI. kerületében a Kosztolányi Dezső tér felé vezető Bocskai vagy Bartók Béla úton keresztül, az Eszék utca 4/b.  és/vagy Tétényi út/Andor utca kereszteződéséhez közel a Bornemissza utca 35. szám alatt található.  A  kerület jelenleg növekvő lélekszámú, és az országos átlagnál magasabb a jellemző gyermekvállalási kedv. A kerületben ma ismert helyi igény mintegy 1500 bölcsődés korú gyermek elhelyezése. Elhelyezési gondok ismertek ebben a kerületben és az agglomeráció több környező településén is, melyekről nem kevesen ingáznak Budapestre, és így számukra is alternatív megoldás a kínált szolgáltatás. A kerületben létező gyermekellátási kapacitást tíz bölcsőde és 2 családi bölcsőde képviseli, mindösszesen 500 fő kapacitással.

Szeretné profikra bízni gyermeke fejlődését?

Tekintse meg bölcsődénk foglalkozási terveit!

A Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde kiemelt szakmai céljai

A Budapest, XI. ker. Eszék utca 4/b. és Bornemissza utca 35. szám alatti  Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsődében fő feladatunknak tekintjük az 1 éves -3,5 éves gyermekek napközbeni ellátásán, gondozásán túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztését családias hangulatban.

Családi bölcsődénk szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, a családi bölcsődénk pedig együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet.

Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint az ellátó intézmény képességét és reális lehetőségeit a szolgáltatásnyújtásban.

Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle foglalkozások, a szabadidő megtervezése, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a mozgás szabad levegőn (belső elkerített, nyugodt udvaron, ahol a korosztálynak megfelelő biztonságos kerti játékokat helyeztünk el). Napi négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen belül a reggeliről, a tízórairól és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, az intézmény konyhájában. Az ebédet  is saját konyhánkban készítjük el, hogy minden Gyermek korának megfelelő élelmiszerben részesüljön!!! Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk.

Ünnepségeink közé tartozik a Halloween, Mikulás, Karácsony, Farsang és az Anyák Napja, Húsvét. Születésnapi rendezvényeinkkor megemlékezünk a gyermekek születésnapjáról. A gyermek beiratkozását követően egy hónapon belül a családot meglátogatjuk. A reggeli beérkezéskor és a gyermek hazavitelekor a gyermekhez kapcsolódó aktuális információcserére lehetőség van. Biztosítunk további fogadóórát a szülőknek, hogy a gyermekkel kapcsolatos eseményeket az erre kijelölt időben átbeszéljük.

Tantervben olyan angol nyelvű, korai oktatási és fejlesztő módszerek találhatóak, melyek segítségével a gyerekek kifejezhetik önmagukat. Célunk a gyerekek önállóságának fejlesztése, s ebben nyújt nagy segítséget számunkra a Montessori program.

A Családias Móka Központ

A Budapest, XI. ker. Eszék utca 4/b. és Bornemissza utca 35. szám alatti az Azümzümbölcsi Családias Móka Központ Kft. üzemeltetésében külön foglalkozásokra lehet jönnie azoknak a szülőknek és gyerekeknek, akik az ingyenes könyvklubunkhoz csatlakoznak.

A következő foglalkozásokat lehet igénybe venni külön díj ellenében:

  • angol
  • német
  • mozgásfejlesztés
  • gyerekjóga
  • művészetterápia
  • Montessori 5 érzékre irányuló külön programok órarend szerint.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.