Rólunk

Családi bölcsőde - Budapest 11. kerület Züm-Züm Bölcsi

Tudnivalók a Züm-Züm Bölcsiről:

Alapítva: 2009.09.18.

Kurucz-Kováts módszer célja

A Kurucz-Kováts módszer segítséget nyújt a mindennapi gyermeknevelésben. A módszer helyszíne a Züm-Züm Bölcsi családi bölcsődék és napközbeni gyermekfelügyeletek illetve a Családi Központunk is – amely a XI. kerület szívében, családi házas környezetben helyezkednek el.

A módszer alapján épül fel bölcsődéink napirendje és heti foglalkozási rendje is.

13 évnyi gyermeknevelői és gondozói tapasztalat alapján készült el a Kurucz-Kováts módszer.

A módszer célja, hogy a családok harmonikusan éljék meg a gyermeknevelést és az abból esetlegesen fakadó nehézségeket „okos” taktikai módszerekkel oldhassák meg.

A Kurucz-Kováts módszer része a zeneterápia, játékos foglalkozások, a természettel való mindennapos találkozás (terápiás kertészkedés saját öko kertjeinkben), a stressz megfelelő kezelése akár manuálterápiás módszerek beiktatásával is.

A Kurucz-Kováts módszer eszközei

  • kulturális programok
  • egyéni és csoportos beszélgetések szakemberek bevonásával
  • családi napok szervezése
  • egyéni és családi tanfolyamok

Nevelési program 

Az éves tanmenetet úgy alakítottuk, hogy abban, egyenlő mértékben kapjon helyet a játék, a tanulás, és a különböző alkotói tevékenységek.

Minden területen célunk, hogy a lehető legnagyobb figyelmet tudjuk szentelni a gyerekeknek, s ezért a foglalkozásainkon bontott csoportokban dolgozunk. Így nagyobb az esély az esetleges problémák kiszűrésére és a tehetség gondozásra is. Csoportjaink elnevezései: Züm-Züm, Brum-Brum, Zümi, Brumi

Pedagógiai munka hangsúlyos területei

A magyar nyelv használatának,tanításának hangsúlyos területei:

A gyerekek a bölcsődei csoportban a magyar nevelő mellett számos mesével és mondókával ismerkedhetnek meg. Hangsúlyt kap a beszéld javítása, a helyes levegő vétel tanítása, magyar mesék, versek feldolgozása.

Nemzetközi bölcsődét keres gyermekének?

Tekintse meg foglalkozásainkat!

Az angol nyelv használatának, tanításának hangsúlyos területei:

A bölcsődés korú gyerekekkel angolul nevelő gondozó beszél. A nyelvet játékos úton mutatja be, a hétköznapi cselekvéseket versekkel, mondókákkal rögzíti. Sok dallal és mesével ismerkednek a gyerekek, melyek segítségével a szókincsük bővül. A pedagógiai program a Brit ESL programon alapszik, az angol foglalkozásokat is naponta tartjuk.

Montessori pedagógia:

A gyerekek rendszeresen használhatják a fejlesztő eszközöket, melyek segítségével az önállóságra próbáljuk ösztönözni őket. A bölcsődés csoportunkban gondozóink minden nap nagyobb hangsúlyt fektetnek a mindennapi életre való nevelés feladataira és az érzékszervek fejlesztésére.

Mozgás és egyensúlyfejlesztés:

Biztosítjuk a mozgás és egyensúlyfejlesztés megfelelő feltételeit az udvaron és a teremben egyaránt. Játékos, oldott légkörben kedveltetjük meg a mozgást, heti rendszerességgel van mozgás óra, ahol a gyerekek különböző használati eszközök segítségével fejleszthetik önmagukat. Nagy szerepet játszik a zenére mozgás, a ritmuskészség fejlesztése.

Természet-ismeret:

Ismerkedés a környezetünkkel. Évszakoknak megfelelően beszélünk az állatokról, növényekről és tulajdonságaikról. Hangsúlyos szerepet kap a környezet védelem, hogy hogyan óvjuk környezetünket. Kiskertünk rendben tartása, ültetési öntözési feladatok végrehajtása.

Kreatív foglalkozások:

Teret engedünk a gyerekek fantáziájának. Lehetőség szerint sokat festünk és gyurmázunk, vágunk, tépünk és ragasztunk. Általuk készített munkákkal díszítjük a környezetünket, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek egymás munkáival és büszkén mutogathassák azokat hozzátartozójuknak.

A családi bölcsőde küldetése, missziója, missziós nyilatkozata

A családi bölcsőde azért jött létre, mert Budapest XI. kerületében és a hozzá közeli agglomerációban (Törökbálint, Budaörs, Biatorbágy) nem elegendő a bölcsődei férőhelyek száma. Családi bölcsődénk szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, a családi bölcsődénk pedig együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet. Ezért a Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde 1-3,5 éves korú gyermekek részére nyújt elsődlegesen napközbeni ellátást. A gyermekek gondozását megfelelő képzettséggel rendelkező bölcsőde vezetők végzik.

A Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde bemutatása

A Züm-Züm Bölcsi, Brumi Családi bölcsőde és Brum-Brum illetve Zümi napközbeni gyermekfelügyeletek Budapest XI. kerületében a Kosztolányi Dezső tér felé vezető Bocskai vagy Bartók Béla úton keresztül, az Eszék utca 4/b.  és/vagy Tétényi út/Andor utca kereszteződéséhez közel a Bornemissza utca 35. szám alatt találhatóak.  A  kerület jelenleg növekvő lélekszámú, és az országos átlagnál magasabb a jellemző gyermekvállalási kedv. A kerületben ma ismert helyi igény mintegy 1500 bölcsődés korú gyermek elhelyezése. Elhelyezési gondok ismertek ebben a kerületben és az agglomeráció több környező településén is, melyekről nem kevesen ingáznak Budapestre, és így számukra is alternatív megoldás a kínált szolgáltatás.

Szeretné profikra bízni gyermeke fejlődését?

Tekintse meg bölcsődénk foglalkozási terveit!

A Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsőde kiemelt szakmai céljai

A Budapest, XI. ker. Eszék utca 4/b. és Bornemissza utca 35. szám alatti  Züm-Züm Bölcsi Családi bölcsődében fő feladatunknak tekintjük az 1 éves -3,5 éves gyermekek napközbeni ellátásán, gondozásán túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztését családias hangulatban.

Családi bölcsődénk szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, a családi bölcsődénk pedig együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet.

Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint az ellátó intézmény képességét és reális lehetőségeit a szolgáltatásnyújtásban.

Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle foglalkozások, a szabadidő megtervezése, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a mozgás szabad levegőn (belső elkerített, nyugodt udvaron, ahol a korosztálynak megfelelő biztonságos kerti játékokat helyeztünk el). Napi négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen belül a reggeliről, a tízórairól és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, az intézmény konyhájában. Az ebédet  is saját konyhánkban készítjük el, hogy minden Gyermek korának megfelelő élelmiszerben részesüljön!!! Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk.

Ünnepségeink közé tartozik a Halloween, Mikulás, Karácsony, Farsang és az Anyák Napja, Húsvét. Születésnapi rendezvényeinkkor megemlékezünk a gyermekek születésnapjáról. A gyermek beiratkozását követően egy hónapon belül a családot meglátogatjuk. A reggeli beérkezéskor és a gyermek hazavitelekor a gyermekhez kapcsolódó aktuális információcserére lehetőség van. Biztosítunk további fogadóórát a szülőknek, hogy a gyermekkel kapcsolatos eseményeket az erre kijelölt időben átbeszéljük.

Tantervben olyan angol nyelvű, korai oktatási és fejlesztő módszerek találhatóak, melyek segítségével a gyerekek kifejezhetik önmagukat. Célunk a gyerekek önállóságának fejlesztése, s ebben nyújt nagy segítséget számunkra a Montessori program.

A Családias Móka Központ

A Budapest, XI. ker. Eszék utca 4/b. és Bornemissza utca 35. szám alatti az Azümzümbölcsi Családias Móka Központ Kft. üzemeltetésében külön foglalkozásokra lehet jönnie azoknak a szülőknek és gyerekeknek, akik az ingyenes könyvklubunkhoz csatlakoznak.

A következő foglalkozásokat lehet igénybe venni külön díj ellenében:

  • angol
  • német
  • mozgásfejlesztés
  • gyerekjóga
  • művészetterápia
  • Montessori 5 érzékre irányuló külön programok órarend szerint.

 

11 kerület családi bölcsőde 11 magánbölcsőde 11 magán bölcsőde xi kerület családi bölcsőde xi családi bölcsőde xi magánbölcsőde xi magán bölcsőde 11 családi bölcsőde 11 kerület magánbölcsőde 11 kerület magán bölcsőde xi kerület magánbölcsőde xi magán bölcsőde