Montessori-szakmai program

Montessori családi bölcsőde - szakmai program

MONTESSORI PEDAGÓGIA

Maria Montessori pedagógiájának legjellemzőbb mondata: “Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” A cél az, hogy a gyerekek saját tapasztalataik segítségével tegyenek szert az alapvető ismeretekre. Ennek az alternatív pedagógiának az elsődleges feladatai közé tartozik az önállóságra nevelés , a probléma megoldó készség fejlesztése. A Maria Montessori által kialakított nevelési- és eszközrendszer 5 fejlesztési területre fókuszál:
1. A mindennapi életre való felkészítés
 Az az elv érvényesül, hogy a gyerekek minél több teendőt önállóan végezzenek el. Vonatkozik ez az öltözködésre, környezetük rendben és tisztán tartására, étkezésükre.
2.Érzékszervek fejlesztése
A különböző érzékelési folyamatok fejlesztésére készült eszközökkel a gyerekek összehasonlítanak, hasonlóságokat és különbségeket állapíthatnak meg, párosítanak és sorokat alkotnak. (Montessori torony, színpárok,súlylapocskák…)
3. Anyanyelvi nevelés
Csoportjainkban minden nap van versmondás, mesélés. Nem tanítjuk a verseket, meséket, hanem sokszor ismételjük ugyan azokat. Így elsajátítják az azokban hallott szavakat, kifejezéseket, és jól illesztik be saját szókészletükbe, ezáltal gazdagodik szókincsük, fejlődik beszédképességük.
4. Matematikai nevelés
Montessori figyelemre méltó pontossággal dolgozza ki és alapozza meg eszközeivel a számfogalmak kialakulását és a tízes számrendszer megértését.
5.Kozmikus ismeretek fejlesztése
A gyerekek ezen irányú érdeklődését megfelelő könyvek, diák, videók segítségével elégítjük ki. A Züm-Züm Bölcsi angol-magyar Családi Bölcsődében a foglalkozások a Montessori-féle tapasztalati úton szerzett tudáson alapulnak. A módszer megkívánta környezet kialakításán folyamatosan dolgozunk. A mindennapi nevelésünket erre alapozzuk, hogy  boldog, önálló, kreatív gyerekeket nevelhessünk.

Korábbi Szakmai Programunk letöltéséhez kattintson ide.

Az aktuális szakmai programot személyesen meg tudják tekinteni bölcsődénkben.